News

Nova (tria) eldono de la DVD aperis!

22/07/2011 12:31
La 21-an de julio 2011 estis la nova eldono de la DVD Esperanto elektronike prezentita unuafoje dum la ILEI-konferenco. La disko estis eldonita en 6000 ekzempleroj. La disko enhavas multe da novaj materialoj (Esperanto-revuoj, libroj, muziko, filmoj, vortaroj ktp.), aldone ĝi haveblas kontraŭ...
>>

Nova eldono de DVD Esperanto elektronike

15/05/2011 08:12
Jam la 3-a eldono de la DVD Esperanto elektronike aperos en julio 2011! La disko havos eĉ pli buntan enhavon, aperos pli da libroj, gazetoj, muziko, videoj. Krome - la disko havos 2 grandajn ŝanĝojn: 1. Kovrilo - estos malpli granda, papera/kartona. (Simila al la pola disko "Esperanto") Tiel estos...
>>

DVDj daŭre mendeblaj

27/01/2010 08:34
 Ambaŭ DVDjn de E@I: "Esperanto elektronike" kaj "Esperanto estas..." eblas ankoraŭ mendi. De la DVD-Romo Esperanto elektronike jam ekzistas nur 300 lastaj kopioj, de la DVD-video Esperanto estas..." haveblas daŭre pli da diskoj - ĉ. 1000. Mendintoj bv. kontakti nin je...
>>

Ĉiuj lingvoversioj rete

22/04/2009 07:29
Se oni volas spekti la filmetojn de la DVD "Esperanto estas..." rete, eble nun fari en ĉiuj lingvoj, en kiuj la filmo estis voĉ-registrita (dublita). La listo de ĉiuj lingvo-versioj troviĝas ĉe: https://www.youtube.com/profile?user=Esperantoestas&view=playlists Sekve do elektu vian lingvon kaj...
>>

DVD EOE daŭre mendeblas

14/03/2009 14:12
Ĉu vi kaj/aŭ via Landa Asocio, organizo ne havas la DVD-filmon "Esperanto estas..."? Do mendu ĝin ĝis kiam eblas - lastaj 1000 pecoj atendas vin! Vidu pli detale pri la disko ĉe menuero produktoj
>>

DVD "Esperanto estas..." jam havebla!

01/12/2008 10:35
Longe atendata DVD-filmo "Esperanto estas..." jam estas havebla kaj mendebla - en pli grandaj kvantoj (prezo = 3 EUR) ĉe E@I - dvd@ikso.net, por unuopaj mendoj (prezo 4,50 EUR) ĉe UEA-libroservo. Pluraj Landaj Asocioj ankaŭ mendis la diskojn - vi ev. povas konakti la vian, se vi trovos ĝin en la...
>>

DVD "Esperanto estas" NE aperos por UK

15/07/2008 00:59
La planita apero de la disko "Esperanto estas..." dum UK en Roterdamo NE okazos. Kaŭzis tion parte nesufiĉaj mendoj de disko, parte teknikaj problemoj ĉe realigo de fina versio. Ni pardonpetas al ĉiuj mendintoj. Verŝajna tempo por eldono de disko estas oktobro 2008.
>>

Listo de lingvoj sur DVD

21/06/2008 22:57
Jen la listo de lingvoj, en kiuj aperos la filmo "Esperanto estas..." sur DVD: Subtekstoj:...
>>

FAME fondaĵo subtenis la projekton

19/06/2008 09:29
La estraro de la FAME-fondajho decidis subteni la produktadon de la filmo "Esperanto estas..." sur DVDj per sumo de 500 EUR Financoj estos uzitaj por la fina paŝo de la projekto - kompletigo de la filmo, aranĝo de subtekstoj, registrado de parolvoĉoj, finpretigo de la DVD por presejo kaj presado de...
>>

Antaŭmendado de filmo "Esperanto estas..."

15/06/2008 12:50
Ekde hodiaŭ eblas antaŭmendi la novan, ĵus pretigatan DVD-videon de E@I "Esperanto estas..." - informan filmon pri Esperanto, kreatan dum 3 lastaj jaroj. Ni - kreantoj de ĝi esperas pri sufiĉaj antaŭmendoj, por povi presi la diskon kaj prezenti ĝin dum UK 2008 en Roterdamo. Necesas presi 3000...
>>
1 | 2 >>

Search site

© 2008 E@I - Ĉiuj rajtoj rezervitaj

https://www.ikso.net