DVD "Esperanto estas..." jam havebla!

01/12/2008 10:35

Longe atendata DVD-filmo "Esperanto estas..." jam estas havebla kaj mendebla - en pli grandaj kvantoj (prezo = 3 EUR) ĉe E@I - dvd@ikso.net, por unuopaj mendoj (prezo 4,50 EUR) ĉe UEA-libroservo. Pluraj Landaj Asocioj ankaŭ mendis la diskojn - vi ev. povas konakti la vian, se vi trovos ĝin en la listo de menditaj

Back

Search site

© 2008 E@I - Ĉiuj rajtoj rezervitaj

https://www.ikso.net